VẢI SỢI CÁC LOẠI

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng
Giám Đốc kKnh Doanh
0903 087 357 - 0917.384.395

Ms. Phương
Giám Đốc Kinh Doanh
0917 384 395 - 0903 087 357

VẢI SỢI CÁC LOẠI

Thun Interlock 75D/36F
Thun Interlock 75D/36F
Thun Interlock 50D/36F
Thun Interlock 50D/36F
Thun Interlock (Cotton)
Thun Interlock (Cotton)
Thun Interlock 75D/72F
Thun Interlock 75D/72F
Interlock Silk 50D/72F
Interlock Silk 50D/72F
Interlock Silk
Interlock Silk
Interlock
Interlock
Vải Single Jersey
Vải Single Jersey
Vải Single Jersey
Vải Single Jersey
TC 65/35
TC 65/35
Vải TC 83/17
Vải TC 83/17
Vải KT31
Vải KT31
Twill 2/1
Twill 2/1
Vải TC 65/35 Nhuộm 1 Pha Poly
Vải TC 65/35 Nhuộm 1 Pha Poly
Poly Oxford 235
Poly Oxford 235
Poly Oxford
Poly Oxford
Taffeta 190 T
Taffeta 190 T
Taffeta 210 T
Taffeta 210 T
Vải Tricot
Vải Tricot
Vải Tricot
Vải Tricot
Polychiffon
Polychiffon
Poly Pongee
Poly Pongee
Poly Satin
Poly Satin
Vải Mesh
Vải Mesh
Tulle Netting (Hồ Cứng)
Tulle Netting (Hồ Cứng)
Vải Tulle Netting
Vải Tulle Netting
Vải Vảy Cá Cotton
Vải Vảy Cá Cotton
Vải Mesh X2
Vải Mesh X2
Vải Mesh X5
Vải Mesh X5
Thun Mè
Thun Mè
Thun Mè
Thun Mè
Thun Mè
Thun Mè
Vải Melange (Spandex)
Vải Melange (Spandex)
Vải Single Jersey
Vải Single Jersey
Vải Single Jersey (Spandex)
Vải Single Jersey (Spandex)
Thun Cá Sấu
Thun Cá Sấu
Vải Thun Cá Sấu Spandex
Vải Thun Cá Sấu Spandex
Vải Cá Sấu TC 65/35
Vải Cá Sấu TC 65/35
Vải Làm Dụng Cụ Đánh Bóng
Vải Làm Dụng Cụ Đánh Bóng