VẢI SỢI CÁC LOẠI

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng
Giám Đốc kKnh Doanh
0903 087 357 - 0917.384.395

Ms. Phương
Giám Đốc Kinh Doanh
0917 384 395 - 0903 087 357

VẢI THUN INTERLOCK (70D, 50D...)

Thun Interlock 75D/36F
Thun Interlock 75D/36F
Thun Interlock 75D/72F
Thun Interlock 75D/72F
Thun Interlock 50D/36F
Thun Interlock 50D/36F
Interlock
Interlock
Interlock Silk
Interlock Silk
Thun Interlock (Cotton)
Thun Interlock (Cotton)
Interlock Silk 50D/72F
Interlock Silk 50D/72F